Cảm niệm Công Đức

Cảm niệm Công Đức

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni - Kính thưa quý Phật tử xa gần. Chánh pháp lưu truyền hẳn phải nhờ sự đảm đương của Bốn chúng - Thiền môn hưng thịnh, đều trông cậy vào người thí chủ phát tâm.

LỄ KHAI QUANG ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN ĐẠO TRÀNG PHƯỚC SƠN - BÌNH DƯƠNG

LỄ KHAI QUANG ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN ĐẠO TRÀNG PHƯỚC SƠN - BÌNH DƯƠNG

Vào lúc 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 04/ 01/ 2015 (nhằm ngày 14/ 11/ Giáp Ngọ)

  Trang trước  1 2
 

Tìm kiếm bài viết

Video

Xem lịch Âm Dương

gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;