Bản đồ hướng dẫn

Bản đồ hướng dẫn
Địa chỉ chùa Phước Sơn: 339/8 Châu Thới, phường Bình An, thị trấn Dĩ An, Bình Dương
Sơ đồ hướng dẫn đường đến chùa Phước Sơn